rybnolistopad19

XXII Bieg Niepodległości w Rybnie. Rybno 11.11.2019

Rejestracja zawodnika

Drogi uczestniku! W tym miejscu możesz zarejestrować swój udział w zawodach. Wprowadź poprawnie wszystkie wymagane dane. Informacje osobiste będziesz mógł zmienić w swoim profilu. Informacje dotyczące wyłącznie tych zawodów można zmienić na tej stronie. Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych będziesz mógł przejść do płatności.

Formularz rejestracji w zawodach został ukryty przed osobami niezalogowanymi. Jeśli chcesz w tym miejscu zobaczyć formularz zaloguj się w sekcji Zawodnik.

/
Opisać przeżycie jakim jest maraton komuś, kto nigdy tego nie doświadczył, to jak próba opisania koloru komuś, kto urodził się ślepy.

Jerome Drayton

Informacje

Regulamin

XXII Bieg Niepodległości w Rybnie

Rybno 11.11.2019

I. CELE

⦁ podkreślenie doniosłości obchodów 101 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę,

⦁ propagowanie zdrowego stylu życia,

⦁ upowszechnianie masowej kultury fizycznej,

⦁ rozwijanie zdrowej rywalizacji,

II. ORGANIZATORZY :

- Gmina Rybno

- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybnie ,

- Chiptiming

 

III. TERMIN

11.XI.2019r.

IV. MIEJSCE BIEGU

Stadion sportowy przy OSiR w Rybnie

V. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną www.chiptiming.pl oraz przed biegiem w godz. 10:00-11:30. bez wpłaty wpisowego.

VI. UCZESTNICTWO

Dzieci zgłaszane są przez: opiekuna pełnoletniego do komisji sędziowskiej lub dziecko posiada pisemną zgodę rodzica/opiekuna przed rozpoczęciem zawodów godz. 10.00 do 11.30

Każdy uczestnik zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych umożliwiających udział w zawodach sportowych. Za osoby niepełnoletnie w/w oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny. Każdy zawodnik ubezpiecza się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. Organizator nie odpowiada za szkody i wypadki zaistniałe w trakcie trwania imprezy. Każdy uczestniczy na własną odpowiedzialność

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

 

VII. KATEGORIE WIEKOWE

Poszczególne konkurencje odbędą się w kategoriach dziewcząt

i chłopców w godz. 12.00 do 14.00 w następujących rocznikach:

⦁ bieg przedszkolaków z opiekunami ( 3-5 lat)- 200 m – stadion OSIR

⦁ bieg chłopców i dziewcząt (6-8 lat) – 400 m -stadion OSIR

⦁ bieg chłopców i dziewcząt (9-10 lat) – 400 m -stadion OSIR

⦁ bieg chłopców i dziewcząt (11-12 lat) – 400 m -stadion OSIR

⦁ bieg chłopców i dziewcząt (13-14lat) – 800 m -stadion OSIR

⦁ bieg juniorów i juniorek (15-17 lat) – m -3km

Kategorie wiekowe:

Dystans 8km:

Mężczyźni:

Mężczyźni (18-29lat)

Mężczyźni (30-49lat)

Mężczyźni (50-59lat)

Mężczyźni (60+)

 

Kobiety:

Kobiety (18-39lat)

Kobiety (40-49lat)

Kobiety (50+)

 

Dystans 3 km:

 

Kobiety OPEN

Mężczyźni OPEN

 

UWAGA: O godzinie 11.30 Lista Uczestników XXII Biegu Niepodległości zostanie zamknięta przez Sędziego Głównego.

VIII. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA BIEGU

Bieg odbędzie się zgodnie z niniejszym regulaminem.

IX. NAGRODY

Dla każdego uczestnika biegu pamiątkowy medal , a dla pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii pamiątkowy dyplom i i symboliczna nagroda.

 

.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach organizacji i promocji imprezy biegowej, wyłonienia zwycięzców biegu oraz przyznania i wydania nagród.

Przetwarzanie i wykorzystanie danych obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu.

Uczestnik biorący udział w powyższych zawodach, wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym, oraz wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika, zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, plakatach i bilbordach, emisji w przekazach telewizyjnych i radiowych, przez organizatora imprezy i podmioty współpracujące do celów organizacyjnych i promocyjnych. (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97r o ochronie danych osobowych Dz. Ust. Nr 133)

Podanie danych osobowych, oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w biegu.

Dla zachowania bezpieczeństwa ruchu drogowego uczestnicy imprezy proszeni są o dostosowanie się do zaleceń służby porządkowej, którą pełnić będą członkowie OSP z terenu Gminy Rybno. .Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.

PROGRAM:

10.00-11:30 Rejestracja uczestników

11:45-12:00 Ogłoszenie otwarcia Biegu Niepodległości i odśpiewanie Hymnu Narodowego

 

12:05 -12.15 bieg przedszkolaków z opiekunami ( 3-5 lat)- 200 m – stadion OSIR

 

12:20 – 12.30 bieg chłopców i dziewcząt (6-8 lat) – 400 m -stadion OSIR

12:20 - 12:30 bieg chłopców i dziewcząt (9-10 lat) – 400 m -stadion OSIR

12:20 -12.30 - bieg chłopców i dziewcząt (11-12 lat) – 400 m -stadion OSIR

 

12:40 – 12.50 bieg chłopców i dziewcząt (13-14lat) – 800 m -stadion OSIR

 

13:00 bieg juniorów i juniorek (15-17 lat) - 3km

13:00 bieg kobiet i mężczyzn OPEN - 3km

13:00 – start kobiet i mężczyzn na dystansie 8km

13:05 – Bieg profilaktyczny „ Przegonić Raka”

Ok. godz. 14:40 dekoracja zawodników na dystansie 3 km oraz 8km

 

W biegu na 8 km oraz 3km obowiązuje limit czasu 1 h !!! Zawodnik nie mieszczący się w limicie nie zostaje sklasyfikowany. Prosimy o przemyślany wybór dystansów.

 
Wyniki

Meżczyźni kat wiek 8km.pdf
Mężczyźni OPEN 8km.pdf
Kobiety kat wiek 8km.pdf
Kobiety OPEN 8km.pdf
Juniorzy & Juniorki 3 km.pdf
Mężczyźni 3 km.pdf
Kobiety 3 km.pdf

Aktualności